KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
I. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:
Emarkan Yazılı. (“Emarkan”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Emarkan olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir. Bu çerçevede, Kanun ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında hazırladığımız işbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), müşterilerimizin ve web sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunulmaktadır.
Emarkan, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirler alınmaktadır.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ:
Kişisel verileriniz, web sitemiz, iş ortaklarımız, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.[Mh1]
Emarkan, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

III. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLER:
Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, nüfus cüzdanı bilgileri, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, vergi numarası ve vergi dairesi, imza işyeri unvanı
İletişim Verileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, KEP adresi
Lokasyon Verileriniz: Konum bilgileri
Finans Verileriniz: Hesap numarası, IBAN numarası, fatura bilgisi, kredi kartı kullanım bilgisi, banka müşteri numarası
Müşteri İşlem Verileriniz: Satın alınan ürün bilgisi, sipariş kayıtları, alışveriş geçmişi, ticari elektronik ileti izni, kargo teslimat bilgileri, mesaj kayıtları
Pazarlama Verileriniz: Çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar
Hukuki İşlem Verileriniz: Talep ve şikayet kayıtları, haciz ve nafaka bilgileri, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, imza sirküleri ve imza beyannamesi, faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları
İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi uygulama giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri
Risk Yönetimi Verileri: IP adresi, şifre ve kullanıcı adı bilgileri
Mesleki Deneyim Verileriniz: Alınan teknik bilgiler[Mh2]

IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:
Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ile ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlediğimize ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız:
A. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI:
1. Web sitesi üzerinden işlem yapan kullanıcıların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
2. Kullanıcıların web sitesi aracılığıyla alışveriş yapabilmesi, kullanıcıların aldığı/alacağı ürün ve hizmetlere ilişkin olarak ve talep/şikayetleri ile ilgili olarak müşterilerimiz ile iletişim kurulabilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler:, i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıve iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
3. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu ile ilgili kullanıcılar ile iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
4. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi ve hakların kullanılması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
5. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcıların üyelik haklarından yararlandırılması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıve iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
6. Siparişlere ilişkin fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
7. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
8. Kullanıcılara sunulan hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi
Hukuki Sebepler: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
9. Yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıve iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
10. Kullanıcıların ilgi alanlarını dikkate alarak kullanıcılara ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında bilgi verilmesi ve kampanyaların aktarılması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi
Hukuki Sebepler: Açık rıza
11. Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: Açık rıza
12. Web sitesinden alışveriş yapan kullanıcıların deneyiminin iyileştirilmesi, ürün ve hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: Açık rıza
13. Kullanıcılara tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi
Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi
Hukuki Sebepler: Açık Rıza
14. Kullanıcıların talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
15. Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
16. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
17. İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi)
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
18. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi
Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

V. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanun’a uygun olarak aşağıdaki yurt içi ve yurt dışında bulunan alıcılara aktarılabilecektir:
- Kullanıcıların siparişinin teslim edilebilmesi amacıyla satıcılar, tedarikçiler, bayiler ve kargo şirketlerine
- Kullanıcıların siparişlerine ilişkin ödeme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz ödeme kuruluşları, bankalar ve Bankalararası Kart Merkezine
- Kullanıcıların onayına istinaden ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ve bu kapsamda reklam, kampanya ve tanıtım faaliyetlerini yürütebilmemiz amacıyla anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarına
- Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında bulunan çeşitli ajans, reklam şirketleri, pazar araştırması şirketleri ve anket şirketlerine
- İstatiksel ve teknik hizmetlerin sağlanabilmesi için hizmet sağlayıcısı firmalara
- Kullanıcı ilişkilerinin yönetimi ile talep ve şikayet süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla çağrı merkezi hizmeti aldığımız firmaya
- Şirket yönetim süreçleri ile istatiksel çalışma ve raporlama süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla Emarkan’nın hissedarları, yetkilileri ve iştiraklerine
- Faaliyetlerimizi ve iş geliştirme süreçlerimizin yürütülebilmesi için işbirliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan program ortağı kuruluşlar ve sosyal paylaşım sitelerine
- Kişisel verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza
- Web sitesi için teknolojik alt yapı, server hizmeti, e-posta hizmeti ve çerez hizmeti alınan yurt içi ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısı firmalara
- Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile denetim şirketleri, avukatlar, yetkili kurum ve kuruluşlara

VI. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kullanıcılar, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi iletisim@emarkan.com adresine iletebilirler.
Taleplerinizi Emarkan’a iletmeniz durumunda Emarkan talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, ayrıca bir maliyet doğması halinde, Emarkan’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.
Ayrıca bizlere kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için iletisim@emrakan.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
KVKK’NIN 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

VII. YURTDIŞI AKTARIM
Yukarıda sayılan kişisel veriler, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile yurt dışına da aktarabilecektir.

VIII. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER:
Emarkan işbu Aydınlatma Metni’ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Emarkan tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin web sitesinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.